កីឡា Esports នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្គេមឆ្នាំ 2021

ការប្រកួតអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដូវកាល 2021 គឺនៅលើការបោះពុម្ពលើកទី 31 របស់ខ្លួន។ SEA Games 2021 នឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 02 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិចូលរួម SEA Game 2021 មានប្រទេសប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ ទីម័រ – ឡេស្តេ និងវៀតណាម។

បញ្ជីឈ្មោះ Esports សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ 2021 គឺ៖
Arena of Valor (Mobile)
CrossFire (PC)
FIFA Online 4 (PC)
Free Fire (Mobile)
League of Legends (PC)
League of Legends: Wild Rift – Men (Mobile)
League of Legends: Wild Rift – Women (Mobile)
Mobile Legends: Bang Bang (Mobile)
PUBG Mobile – Individual (Mobile)
PUBG Mobile – Team (Mobile)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.